IK WOON IN
Selecteer uw gemeente om te zien
wat daar allemaal mogelijk is.
 
Nieuwe subsidieregeling

Coöperatieve energieprojecten

Het lokaal opwekken van duurzame energie heeft volgens de provincie Limburg de toekomst en wordt steeds belangrijker in de transitie naar een duurzame maatschappij. Om méér lokale energieprojecten uit te voeren, kunnen energie coöperaties sinds kort in aanmerking komen voor een subsidiebedrag van maximaal € 20.000,-. Limburg telt op dit moment zo’n 20 (opgerichte of in oprichting) lokale energie coöperaties bestaande uit actieve burgers die samen energie willen opwekken of besparen. De opbrengsten van deze coöperaties, worden geïnvesteerd in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld voor nieuwe lokale projecten. De energie coöperaties versnellen niet alleen de energietransitie, maar zorgen ook voor lokaal sterke economie én maatschappelijke cohesie. De Provincie wilt deze en nieuwe lokale energie coöperaties ondersteunen méér lokale energieprojecten uit te voeren. Zij stelt daarvoor de nieuwe subsidieregeling voor coöperatieve energieprojecten beschikbaar. Per coöperatie een bedrag van maximaal € 20.000,- Gedeputeerde Daan Prevoo: “Lokaal opwekken en gebruiken van energie heeft wat mij betreft de toekomst. We zien steeds meer burger-energiecoöperaties die dit professioneel met én door omwonenden willen oppakken. Ik vind het belangrijk dat deze organisaties zich gesteund en gemotiveerd weten. Met deze subsidie kunnen de coöperaties investeren in projecten, maar ook bouwen aan kennis en groei. Een noodzakelijke ontwikkeling om in Limburg samen de energietransitie van de grond te krijgen!” De subsidie is ook beschikbaar voor een coöperatieve aanpak van de asbestdakenproblematiek in combinatie met energieprojecten. Kijk voor meer informatie op de webpagina van Provincie Limburg bij actuele subsidies.

Gepubliceerd: 19-3-2018


OVER Deze site
32 Limburgse gemeenten en talloze andere organisaties willen u als inwoner graag objectief informeren over de mogelijkheden om zelf energie te besparen en/of op te wekken. De site geeft u dan ook eerlijke en actuele informatie over maatregelen die u zou kunnen nemen.Lees verder...
Voor wie
Deze website is voor alle inwoners van Limburg die vragen hebben over energiebesparing in hun gemeente of regio. Verder voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in duurzame energie en de toepassingen daarvan. Lees verder...